Cập Nhật Tình Hình Địa Ốc Hàng Tháng

Để giúp những người muốn tìm hiểu và đầu tư địa ốc trong lãnh vực nhà cửa (residential), chúng tôi xin chia sẽ thông tin để Bạn tham khảo.

Đây là link để Bạn xem và tham khảo.

Research

Những thông tin này chỉ tập trung vào những nhà single family đã bán (closed sales) với diện tích 1,500sf-2,500sf và ít nhất 3BR/2BA (vì đây là những tiêu chuẩn căn bản nhất mà những người đầu tư dùng) và chỉ ở những thành phố Scottsdale, Chandler, Tempe, Gilbert, và Mesa của tiểu bang Arizona.  Những căn nhà short sales hoặc foreclosure, hoặc những loại nhà condo hay townhouse không được tính vào trong phần phân tích.

Chúng tôi cố gắng kiểm tra thông tin và các tính toán trước khi chia sẻ với Bạn, nhưng sẽ không bảo đảm được sự chính xác tuyệt đối.  Tất cả các quyết định đầu tư cần phải tham khảo với luật sư, hoặc CPA, hoặc agent của Bạn.

Công ty US Delta Realty chuyên về dịch vụ đại diện khách hàng mua bán nhà cửa hoặc đầu tư địa ốc – residential real estate.  Chúng tôi tin rằng Bạn sẽ rất hài lòng khi làm việc với chúng tôi.  Nếu Bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến địa ốc, xin liên lạc với chúng tôi ở số 480-336-8752 hoặc email chuong@usdeltarealty.com

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept