Which State Pays the Highest Property Taxes

Published:

image_pdfPDFimage_printPrint

Theo điều tra mới nhất của công ty thống kê địa ốc CoreLogic thì người chủ nhà ở Illinois phải đóng thuế nhà cao nhất, và ngược lại thấp nhất là Hawaii.  Mức thuế median của cả nước là 1.31% (giá trị của căn nhà).  Có nghĩa là với một căn nhà trị giá $200,000, thì chủ nhà sẽ phải đóng $2,620 cho thuế nhà một năm.

Theo CoreLogic, những tiểu bang có mức thuế cao thì do chủ nhà phải đóng nhiều lần (multiple levels of collection), còn thấp thì thường chủ chỉ đóng có một lần (single level).

States Paying Tax Rates

http://realtormag.realtor.org/daily-news/2016/04/28/who-pays-highest-property-taxes

USDR Comment: mức thuế trên của công ty CoreLogic là để giúp Bạn có khái niệm thôi.  Thứ nhất đây là mức thuế median – khác với average (trung bình).  Thứ nhì mỗi tiểu bang có luật lệ về thuế địa ốc khác nhau (đúng hơn là mỗi county) vì vậy mức thuế sẽ khác nhiều.  Thí dụ ở bang Arizona, mức thuế nhà cửa trong mỗi thành phố khác nhau mặc dù các thành phố này nằm sát nhau và cùng một county.  Thứ ba giá trị nhà cửa ở mỗi tiểu bang khác nhau, nên một sự chênh lệch nhỏ (trong %) cũng làm người chủ phải trả nhiều hơn.  Thí dụ một căn nhà trung bình 3BD/2BA ở San Jose, California, giá khoảng $750K và nếu phải trả 1.12% thì thuế sẽ là $8,400/năm; trong khi đó cũng căn nhà đó ở Gilbert, Arizona, giá $250K thì với 1.15% thì thuế sẽ là $2,875.  Dĩ nhiên có những yếu tố khác ảnh hưởng tới địa ốc như khí hậu, mức sống (cost of living), công ăn việc làm nhiều hay ít, v.v., phải được xem xét.

Find More

Follow Us

Feel free to follow us on social media for the latest news and more inspiration.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept