9 Neighborhood Features That Hamper Values

Published:

image_pdfPDFimage_printPrint

Khu vực nhà bạn sẽ mua hoặc đang sống có nhiều điểm ảnh hưởng đến giá trị căn nhà của bạn.  Realtor.com đã làm một cuộc nghiên cứu và phân tích giá trị nhà cửa ở những zip codes của 100 vùng (metro areas) lớn nhất của Mỹ để tìm hiểu những điểm nào trong khu vực ảnh hưởng đến giá trị của nhà trong khu đó.  Bên dưới là bảng liệt kê.

  1. Bad school: -22.2% (translation: home owners near a bad school received 22.2 percent less than an average home in the same county could get)
  2. Strip club: -14.7%
  3. High renter concentration: -13.8%
  4. Homeless shelter: -12.7%
  5. Cemetery: -12.3%
  6. Funeral home: -6.5%
  7. Power plant: -5.3%
  8. Shooting range: -3.7%
  9. Hospital: -3.2%

https://www.realtor.com/news/trends/things-that-affect-your-property-value/

USDR Comment: như mt s đang làm ch mt căn nhà (hoc s làm ch) thì hu hết đu biết rng nếu mua nhà gn trường tt thì giá tr căn nhà s tăng hoc mt giá rt it.  Chúng tôi hơi ngc nhiên là bnh vin (hospital) li là yếu t xu.  Chúng tôi nghĩ rng có l nhà gn bnh vin quá thì s b nh hưởng bi s n ào (xe cu thương ti lui mi ngày cũng là mt vn đ nhc đu) và xe c (ca bnh nhân/người thân ti bnh vin).  Nhưng nếu nhà cách bnh vin chng 2, 3 mile thì tt nht.

List ca Realtor.com trên ch nói có 9 đim, tuy nhiên theo kinh nghim ngh nghip, chúng tôi thy có th thêm mt vài yếu t có th gây nh hưởng ti sc khe ca người , và dĩ nhiên giá tr ca căn nhà.  Nhng yếu t này bao gm nhà gn phi trường quá (nm trong fly contour), gn farm (gió thi mùa farm đi xa c chc dm), gn khu chế biến (rác rưởi, cereal, v.v.), gn khu công nghip (industrial), gn đường xe la, gn ngay đường dây đin cao thế (high voltage line), gn hoc quay lưng v xa l, gn đường ln.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Find More

Follow Us

Feel free to follow us on social media for the latest news and more inspiration.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept